Referat af generalforsamling 2023

Referat, regnskab og budget mv., som blev godkendt på årets generalforsamling, fremgår af siden “Dokumenter”.