Generalforsamling 2024

Referat fra årets generalforsamling er nu tilgængelig under Dokumenter. Her findes også det godkendte regnskab for 2023 samt budgettet for 2024.