Foreningens bestyrelse er jf. generalforsamling 2022 sammensat således:

Britta Jensen (G14)
Jan Andersen (G9) – Kasserer
Kristina Aaes (G1)
Anja Bendixen (G29)
Kim Jørgensen (G7)
Anita Jørgensen (G7) – Suppleant
Kirsten Hansen (G12) – Bilagskontrollant

Henvendelser til bestyrelsen kan rettes til tlf. 26 28 85 48 eller mail bestyrelsen@gottorpvej.dk