Foreningens bestyrelse er jf. generalforsamling 2019 sammensat således:

Jan Andersen (G9) – Kasserer
Henrik Elmer (G5)
Kristina Aaes (G1)
Linda Lauritsen (G8)
Kim Jørgensen (G7)
Anita Jørgensen (G7) – Suppleant
Kirsten Hansen (G12) – Bilagskontrollant
Britta Jensen (G14) – Bilagskontrollant

Henvendelser til bestyrelsen kan rettes til tlf. 26 28 85 48 eller mail bestyrelsen@gottorpvej.dk