Grundejerforeningen Gottorpvej dækker de 30 parcelhuse på Gottorpvej i Dybbøl. Foreningen eksisterer og arbejder inden for rammerne af foreningens vedtægter, hvilket bl.a. omfatter at varetage beboernes fællesinteresser, vedligeholde grønne arealer, samt at udføre øvrige aktiviteter til gavn for alle beboere på vejen.

Kontingentet er pt. på 750 kr./år.

Ris/ros og forslag kan sendes til foreningens bestyrelse på bestyrelsen@gottorpvej.dk