Grundejerforeningen Gottorpvej dækker de 30 parcelhuse på Gottorpvej i Dybbøl, Sønderborg. Foreningen eksisterer og arbejder inden for rammerne som defineret i foreningens vedtægter, hvilket bl.a. omfatter at varetage beboernes fællesinteresser, vedligeholde grønne arealer, samt at udføre øvrige aktiviteter til gavn for alle beboere på vejen.

Kontingentet er pt. på 750 kr./år.

Ris/ros og forslag kan sendes til foreningens bestyrelse på bestyrelsen@gottorpvej.dk